1. Đăng ký:

 • Qua SMS:
  • Đăng ký gói tháng: soạn DK gửi 1226
  • Đăng ký gói tuần: soạn DK IM7 gửi 1226
  • Đăng ký gói ngày: soạn: DK IM1 gửi 1226
 • Qua wap/client: Truy cập http://3g.imuzik.com.vn => Bấm nút Đăng ký => Chọn thông tin gói cước => Đăng ký

 

2. Sử dụng dịch vụ:

 • Qua SMS: Lấy thông tin hướng dẫn: Soạn HD gửi 1226
 • Qua wap/client: Từ wapsite/client: chọn biểu tượng dịch vụ Imuzik3G, xem giới thiệu, hướng dẫn, hướng dẫn đăng ký, hướng dẫn gói cước, hủy đăng ký thuê bao, nhận hướng dẫn từ dịch vụ.

 

3. Hủy dịch vụ

 • Qua SMS:
  • Hủy gói tháng: Soạn HUY gửi 1226
  • Hủy gói tuần: Soạn HUY IM7 gửi1226
  • Hủy gói ngày: Soạn HUY IM1 gửi1226
 • Qua wapsite/client:
  • Chọn Tài khoản -> Thông tin tài khoản -> Hủy đăng ký

Print Share On Twitter Share On Facebook

Các tin liên quan: