Tôi đang sử dụng dịch vụ di động trả trước của Viettel, là hội viên hạng Bạc của chương trình Privilege. Tôi sinh nhật vào ngày 10/9, tuy nhiên đến ngày 11/9 vẫn chưa thấy được cộng tiền?

- Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả trước được tặng cước nhân dịp sinh nhật, số tiền sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mại của khách hàng vào ngày 06 tháng N+1 (N là Tháng sinh nhật của khách hàng). Như vậy, trường hợp khách hàng có sinh nhật ngày 10/9 thì sẽ được cộng tiền vào ngày 06/10.

Tôi đang sử dụng dịch vụ di động trả sau, tiền cước tháng 7 của tôi là 500.000 đ. Tuy nhiên, đến ngày 1/8, tôi kiểm tra vẫn chưa thấy được cộng số điểm cước tháng 7?

- Thời gian hệ thống cộng điểm cước tháng n là ngày 15 tháng n+1. Như vậy, với trường hợp này, khách hàng sẽ được cộng điểm cước của tháng 7 vào thời điểm sau ngày 15/8.

Tôi đang sử dụng dịch vụ di động trả sau và là hội viên đạt hạng Vàng. Tôi có nhu cầu chuyển sang hình thức trả trước, vậy số thuê bao của tôi có được giữ nguyên  xếp hạng hội viên không?

- Tất cả các trường hợp chuyển đổi từ trả sau sang trả trước, hoặc ngược lại đều được giữ quyền hội viên.

Tôi sử dụng số thuê bao xxx được 8 tháng và tích được 15 000 điểm. Số này đủ để đạt hội viên hạng vàng, vậy tôi có được đạt hội viên hạng vàng ngay không?

- Điều kiện để được xét hạng hội viên là thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ phải trên 12 tháng. Như vậy, khách hàng sẽ được xét hạng vào sau tháng thứ 12.

Làm sao tôi có thể biết hạng và số điểm mà tôi tích lũy được?

- Quý khách có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:

  + Nhắn tin với cú pháp TRADIEM gửi 9000.

  + Gọi lên tổng đài 19008198 để được hỗ trợ.