Kênh phục vụ đăng ký thông tin thuê bao trả trước cho khách hàng (áp dụng cho đối tượng là cộng tác viên, điểm bán của Viettel):

-    LINK ĐĂNG KÝ THUÊ BAO TOÀN QUỐC

-    LINK ĐĂNG KÝ THUÊ BAO DỰ PHÒNG

- Danh sách các điểm đăng ký thông tin thuê bao

Các thông tin khách hàng cần đăng ký

-   Số thuê bao sử dụng

-   Họ và tên

-   Ngày tháng năm sinh

-   Số CMT (số hộ chiếu), nơi cấp (còn thời hạn 6 tháng)

-   Quốc tịch (đối với người nước ngoài).

-   Giấy tờ cần mang theo khi đi đăng ký:
 

ĐỐI TƯỢNG

GIẤY TỜ YÊU CẦU KHI ĐĂNG KÝ

Cá nhân là người Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hạn.

Cá nhân người nước ngoài

Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng.

Tổ chức, doanh nghiệp

Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập doanh nghiệp và chứng minh thư của người đi đăng ký thông tin và Giấy ủy quyền (Trong trường hợp người đi đăng ký không phải là đại diện pháp luật của doanh nghiệp).

Lưu ý: Cá nhân đại diện cho đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được phép đăng ký tối đa 100 thuê bao (bao gồm di động trả trước và D-com trả trước).


Địa điểm đăng ký thông tin

-   KH cá nhân người Việt Nam có thể đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước mới tại Cửa hàng trực tiếp hoặc tại các điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước của Viettel.

-   KH cá nhân người nước ngoài phải thực hiện đăng ký mới thông tin: Tại Cửa hàng trực tiếp. Thay đổi thông tin: tại Cửa hàng trực tiếp, Đại lý ủy quyền/ Siêu thị XNK.

-   Việc thay đổi thông tin thuê bao trả trước hoặc chuyển chủ quyền sử dụng thuê bao trả trước chỉ được phép thực hiện qua các kênh cửa hàng trực tiếp, Đại lý xuất nhập khẩu, Đại lý Ủy quyền, Đại lý phổ thông sau bán.

Thủ tục KH cần làm tại cửa hàng

-   Khách hàng phải cung cấp 5-10 số thường xuyên liên lạc để chứng minh là chủ của số thuê bao.

-   Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu Đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước và giữ phiếu này để đảm bảo quyền lợi khi có khiếu kiện hoặc tranh chấp số thuê bao xảy ra.